ICM.com.pl agencja interaktywna

Internet

Skład DTP

Multimedia

Konferencje

systemy bazodanowe

CMS – systemy zarzÄ?dzania tre??ciÄ? (ang. Content Management System). Jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalajÄ?cych na ??atwe utworzenie oraz p????niejszÄ? aktualizacjÄ? i rozbudowÄ? serwisu WWW przez redakcyjny personel nietechniczny. Kszta??towanie tre??ci i sposobu ich prezentacji w serwisie zarzÄ?dzanym poprzez CMS odbywa siÄ? za pomocÄ? prostych w obs??udze interfejs??w u??ytkownika, zazwyczaj w postaci stron WWW zawierajÄ?cych rozbudowane formularze i modu??y.

??r??d??o: Wikipedia.org

CRM – systemy zarzÄ?dzania danymi (ang. Customer Relationship Management)

Projekty:

Agencja Interaktywna ICM.com.pl '2007 | home | news | oferta | realizacje | kontakt

xml sitemap
stopka icm.com.pl

Zapytanie / złożenie zamówienia

Skontaktuj się z nami i dowiedz się w jaki sposób możemy zrealizować Twój projekt. Prace nad projektami rozpoczynamy od wspólnego określenia założeń powierzonego nam zadania oraz wyboru technologii.

Opracowanie koncepcji

Drugi etap to kreatywna praca nad projektem. Wymyślamy, analizujemy i wybieramy najlepsze, najtrafniejsze rozwiązania dla zrealizowania Twojego projektu. Każdy szkic, czy notatka może być twórczym pomysłem, drogowskazem do najwłaściwszego rozwiązania.

Finalizacja projektu

Przygotowany projekt prezentujemy i poddajemy ocenie. Słuchamy opinii, komentarzy i w razie potrzeby nanosimy ewentalne zmiany, a następnie opracowujemy ostateczną wersję projektu.