ICM.com.pl agencja interaktywna

Internet

Skład DTP

Multimedia

Konferencje

wizualizacje 3D

Nasze fotorealistyczne oraz klasyczne wizualizacje 3D w bardzo efektowny spos??b pozwolÄ? Pa??stwu przedstawiÄ? Pa??stwa pomys??y, idee, rozwiÄ?zania oraz zdo??ajÄ? nak??oniÄ? inwestor??w do nich.

Projekty:

Agencja Interaktywna ICM.com.pl '2007 | home | news | oferta | realizacje | kontakt

xml sitemap
stopka icm.com.pl

Zapytanie / złożenie zamówienia

Skontaktuj się z nami i dowiedz się w jaki sposób możemy zrealizować Twój projekt. Prace nad projektami rozpoczynamy od wspólnego określenia założeń powierzonego nam zadania oraz wyboru technologii.

Opracowanie koncepcji

Drugi etap to kreatywna praca nad projektem. Wymyślamy, analizujemy i wybieramy najlepsze, najtrafniejsze rozwiązania dla zrealizowania Twojego projektu. Każdy szkic, czy notatka może być twórczym pomysłem, drogowskazem do najwłaściwszego rozwiązania.

Finalizacja projektu

Przygotowany projekt prezentujemy i poddajemy ocenie. Słuchamy opinii, komentarzy i w razie potrzeby nanosimy ewentalne zmiany, a następnie opracowujemy ostateczną wersję projektu.